სრულ მომსახურებაზე მოქმედებს განვადება ჩვენს პარტნიორ საკრედიტო ორგანიზაციებთან:

 


 

განვადებისათვის საჭიროა:

1. ავტომობილის დათვალიერება ჩვენი პერსონალის მიერ;
2. თქვენი მანქანისათვის შესაბამისი გაზის ავზის შერჩევა (ზომა, მოცულობა, ა.შ);
3. ჩვენ მიერ ინვოისის გამოწერა;
4. თქვენი ბანკში მისვლა და ინვოისის წარდგენა;
5. ბანკის მხრიდან დადებითი პასუხის შესახებ ცნობის მოტანა და მონტაჟზე ჩაწერა.

 

თუ თქვენ არ გერიცხებათ ხელფასი არცერთ ბანკში ან/და ბრძანდებით მიკრო/მცირე მეწარმე, ბანკს შეგიძლიათ ზეპირსიტყვიერად მიწოდოთ ინფორმაცია თქვენს შემოსავალზე.